Member of the ANSE Network

Sweden

FHIN
Föreningen Handledare i Norr - psykosocialt arbete

Supervisors in psychosocial work in the North of Sweden

SHPA
Svensk Handledarforening i Psykosocialt Arbete

Swedish association for supervision in psychosocial work